Meststof voor sedumdaken

Geschikt als basis meststof bij extensieve dakbegroeingen. 

Bij extensieve groenvoorzieningen: Telkens 35 g/m² als basis- en verzorgingsmest.

Er wordt geadviseerd om de basismest pas tijdens het eerste verzorgingsproces na ca. 2 - 3 maanden uit te strooien, omdat in de kiemende wortelvormingsfase doorgaans de in het substraat aanwezige voedingsstoffen voldoende zijn

De langdurige werking van de mest bedraagt ca. 8 - 9 maanden. Dat betekent dat doorgaans één bemesting/jaar voldoende is die dan idealiter in het voorjaar dient te worden uitgevoerd (bijv. maart/april)

Kies een variant:

Vanaf 35,00 €